Původní fotogalerie

Původní fotogalerie

1-18 | 19-22 |
Čelní pohled na budovu úpravny vody postavenou v roce 2000
Čelní pohled na budovu úpravny vody postavenou v roce 2000
Jižní pohled na úpravnu vody
Jižní pohled na úpravnu vody
Údržba a čištění šachty
Údržba a čištění šachty
Oprava opláštění věžového vodojemu - březen 2008
Oprava opláštění věžového vodojemu - březen 2008
Opravy budovy vrtu H3 - únor 2007
Opravy budovy vrtu H3 - únor 2007
Pohled na Horusickou jímací linii - vrty V16e, H3
Pohled na Horusickou jímací linii - vrty V16e, H3
Plnění filtrů mramorovou drtí - říjen 2007
Plnění filtrů mramorovou drtí - říjen 2007
Plnění filtrů mramorovou drtí - říjen 2007
Plnění filtrů mramorovou drtí - říjen 2007
Práce obsluhy na filtraci
Práce obsluhy na filtraci
Čerpací stanice - sběrné potrubí (nerez), tepelné čerpadlo
Čerpací stanice - sběrné potrubí (nerez), tepelné čerpadlo
Připojování nového transformátoru - květen 2006
Připojování nového transformátoru - květen 2006
Práce na novém oplocení ÚV - květen 2006
Práce na novém oplocení ÚV - květen 2006