O Sdružení

O nás

Ohlédnutí za uplynulými 20-ti lety

Sdružení měst a obcí Bukovská voda bylo založeno v roce 1993 pod názvem Sdružení měst a obcí skupinového vodovodu Dolní Bukovsko.

Původní úpravna vody, která pochází ze sedmdesátých let minulého století, přešla v rámci privatizace do majetku Jihočeského vodárenského svazu a následně do majetku našeho sdružení, doznala během uplynulých let významných změn. Nejviditelnější je samozřejmě vnější vzhled, který se změnil zcela zásadně od šedivé nevzhledné budovy do dnešní podoby moderního barevného vodárenského provozu, který již z dálky přitahuje pozornost.

Nejdůležitější je však změna, která proběhla uvnitř budovy a týkala se technologie pro úpravu a rozvod vody. Rekonstrukce filtrace, rozšíření akumulace, automatizace provozu, nerezové potrubí, nový dispečink, ale i oprava kalových lagun, instalace tepelného čerpadla, příprava náhradního prameniště až po nové oplocení a parkoviště pro návštěvníky, dělá z našeho zařízení moderní provoz, který splňuje nejpřísnější podmínky EU pro výrobu kvalitní pitné vody. Množstvím vyrobené vody, které se pohybuje kolem 3 mil m3, je naše úpravna největší úpravnou podzemní vody v Jihočeském  kraji a zásobuje přes 50.000 obyvatel regionu velmi kvalitní podzemní vodou. Rovněž cena naší vody patří mezi nejnižší v regionu a tuto tendenci chceme zachovat i v příštích letech.

Prameniště se nachází v Třeboňské pánvi-severní část hydrogeologický rajon č.2150 a je pravidelně monitorováno režijním měřením v hydrogeologických letech. Tlakové poměry, úrovně minimálních hladin ukazují na skutečnost, že severní část Třeboňské pánve není v současné době z hlediska odběrů podzemní vody přetěžována a to je dobrá zpráva pro zachování tohoto  zdroje kvalitní podzemní vody pro příští generace.