Půjčky pro členské obce

Půjčky členům SMO BV

Válná hromada SMO BV souhlasí s poskytováním bezúročných půjček členským obcím SMO BV na výstavbu, rekonstrukce a opravy vodohospodářské infrastruktury obcí dle zák. č.274/01 Sb. o vodovodech a kanalizacích § 2 odst. 1.

Valná hromada SMO BV pověřuje představenstvo SMO BV rozhodováním o půjčkách, jejich výši a podmínkách pro poskytnutí.