Předmět činnosti

Předmětem činnosti SMO Bukovská voda je zajištění správy a rozvoje vodohospodářského zařízení pro jímání, úpravu a zásobování měst a obcí pitnou vodou.

Touto činností naplňuje SMO Bukovská voda poslání, které si vytkla při svém založení.